Gazowe Ex (Certyfikat ATEX)

Gazowe Ex (Certyfikat ATEX)

DZIAŁANIE: BEZPŁOMIENIOWE SPALANIE
ZAPEWNIONE AŻ 2 LATA GWARANCJI

Niezbędne informacje dotyczące promienników

Promienniki do stref Ex posiadają specjalne działanie, które polega na katalitycznym łączeniu gazu z powietrzem w złożu platynowym podgrzanym do temperatury co najmniej 250 stopni C. Reakcja odbywa się bez iskry zapłonowej, w przeciwieństwie do wszelkich innych urządzeń tego typu zasilanych gazem, dlatego promienniki katalityczne mogą być swobodnie stosowane w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe lub składowane są materiały łatwopalne, lub unoszą się palne opary. Produktami spalania katalitycznego jest: para wodna i dwutlenek węgla oraz energia elektromagnetyczna emitowana bez emisji tlenku węgla CO, niespalonych węglowodorów i tlenku azotu. Promienniki katalityczne mają szybki czas rozgrzewania, co przekłada się z kolei na oszczędności w zużyciu energii sięgające nawet 80%. Ponadto, promienniki antywybuchowe, dzięki pełnemu utlenianiu i braku emisji szkodliwych substancji do atmosfery (typu CO, NOx) oraz dzięki 100% konwersji energii gazu w ciepło, mogą być z powodzeniem stosowane wszędzie.

UWAGA! Promiennik katalityczny zamiast źródła zapłonu posiada złoże platynowe – dzięki temu są to idealne promienniki antywybuchowe, które można stosować w miejscach narażonych na eksplozję! Dodatkowo, nasze promienniki katalityczne to profesjonalne urządzenia grzewcze. Nie należy mylić ich z tanimi imitującymi jedynie katalityczne promienniki urządzeniami sprzedawanymi w supermarketach.

 

ZASTOSOWANIE I ZALETY PROMIENNIKÓW KATALITYCZNYCH TO:

Katalityczne utlenianie (spalanie) to przede wszystkim EKOLOGIA, ZDROWIE, ENERGIA I BEZPIECZEŃSTWO..

EKOLOGIA  to oczyszczanie powietrza z palnych gazów i rozpuszczalników jako efekt dodatkowy oraz brak emisji czadu przy utlenianiu gazu. Jednocześnie nie ma emisji NOx, tylko CO2 i para wodna.

ZDROWIE  czyli gwarantowane czyste powietrze.

ENERGIA  to w 100% konwersja energii gazu i dodatkowa bezpłatna energia z utlenienia LZO*(VOCs)
* LZO to lotne związki organiczne

Co najważniejsze – 100 %BEZPIECZEŃSTWA, ponieważ promienniki te nadają się do pomieszczeń z materiałami palnymi i zagrożonymi wybuchem oraz mają atest Ex Atex.  

Promienniki EX polecane są do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, gdzie unoszą się palne opary lub składowane są materiały łatwopalne (można je swobodnie stosować w różnego rodzaju malarniach), a także do:

1. Rozmrażania materiałów

2. Przemysłu spożywczego

3. Podgrzewania produktów dla różnych aplikacji przemysłowych

4. Malowania proszkowego

5. Utwardzania włókna szklanego

6. Termo formowania plastiku

7. Suszenia lakierów wodnych i lakierów na bazie rozpuszczalników

8. Piaskowania

9. Suszenia atramentu

10. Wulkanizacji

11. Przemysłu petrochemicznego

12. i wielu innych…

 

Certyfikaty zapewniające wysoką jakość

1. ATEX Certyfikat (zgodnie z dyrektywą Europejską 94/9/EC, promienniki mogą być używane w pomieszczeniach potencjalnie niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem, pożarem).

2. FM Certyfikat (Certyfikacja Iskrobezpiecznego Wyposażenia i Sprzętu w USA i Kanadzie)

3. CSA Certyfikat (Canadian Standard Association – zgodność z normami kanadyjskimi)

4. GOST (Certyfikat umożliwiający montaż i sprzedaż promienników na terenie Federacji Rosyjskiej)

5. UKR – SEPRO (Certyfikat na teren Ukrainy)