Promienniki gazowe Ex

Promienniki gazowe Ex

DZIAŁANIE: BEZPŁOMIENIOWE SPALANIE
Zapewniony rok gwarancji

Działanie promienników Ex (czyli antywybuchowych, bądź inaczej katalitycznych) polega na katalitycznym łączeniu gazu z powietrzem w złożu platynowym podgrzanym do temperatury co najmniej 250 stopni C. Reakcja odbywa się bez iskry zapłonowej, w przeciwieństwie do wszelkich innych urządzeń tego typu zasilanych gazem, dlatego promienniki katalityczne mogą być swobodnie stosowane w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe, składowane są materiały łatwopalne lub unoszą się palne opary. Prezentowane przez nas promienniki do stref zagrożonych wybuchem to gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że produktami spalania katalitycznego jest: para wodna, dwutlenek węgla oraz energia elektromagnetyczna emitowana bez emisji tlenku węgla CO, niespalonych węglowodorów i tlenku azotu. Promienniki katalityczne mają szybki czas rozgrzewania, co przekłada się z kolei na oszczędności w zużyciu energii sięgające nawet 80%.

Co ważne? Promienniki, dzięki pełnemu utlenieniu i braku emisji szkodliwych substancji do atmosfery (typu CO, NOx) oraz dzięki 100% konwersji gazu w ciepło, mogą być stosowane wszędzie!

Należy pamiętać, że promiennik katalityczny, zamiast źródła zapłonu, posiada złoże platynowe – dzięki temu są to idealne promienniki antywybuchowe, które można stosować w miejscach narażonych na eksplozję!

Nasze promienniki katalityczne to profesjonalne urządzenia grzewcze. Nie należy mylić ich z tanimi imitującymi jedynie katalityczne promienniki urządzeniami sprzedawanymi w supermarketach.

 

ZASTOSOWANIE I ZALETY PROMIENNIKÓW KATALITYCZNYCH TO:

Katalityczne utlenianie ( spalanie) to przede wszystkim EKOLOGIA, ZDROWIE, ENERGIA I BEZPIECZEŃSTWO.

EKOLOGIA to oczyszczanie powietrza z palnych gazów i rozpuszczalników jako efekt dodatkowy oraz brak emisji czadu przy utlenianiu gazu. Jednocześnie nie ma emisji NOx, tylko CO2 i para wodna.

ZDROWIE to przede wszystkim czyste powietrze w pomieszczeniu.

ENERGIA to 100% konwersja energii gazu i dodatkowa bezpłatna energia z utlenienia LZO*( VOCs)

* LZO to lotne związki organiczne

Tutaj wyróżnić należy również 100% poziom bezpieczeństwa, ponieważ produkt ten z powodzeniem nadaje się do pomieszczeń z materiałami palnymi i zagrożonymi wybuchem oraz posiada atest Ex Atex.   

Promienniki polecane są do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, gdzie unoszą się palne opary lub składowane są materiały łatwopalne ( można je swobodnie stosować w różnego rodzaju malarniach) a także do:

1. Rozmrażania materiałów

2. Przemysłu spożywczego

3. Podgrzewania produktów dla różnych aplikacji przemysłowych

4. Malowania proszkowego

5. Utwardzania włókna szklanego

6. Termo formowania plastiku

7. Suszenia lakierów wodnych i lakierów na bazie rozpuszczalników

8. Piaskowania

9. Suszenia atramentu

10. Wulkanizacji

11. Przemysłu petrochemicznego

12. i wielu innych…

 
Urządzenia posiadają następujące certyfikaty:

1. ATEX Certyfikat ( zgodnie z dyrektywą Europejską 94/9/EC, promienniki mogą być używane w pomieszczeniach potencjalnie niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem, pożarem)

2. FM Certyfikat ( Certyfikacja Iskrobezpiecznego Wyposażenia i Sprzętu w USA i Kanadzie)

3. CSA Certyfikat ( Canadian Standard Association- zgodność z normami kanadyjskimi)

4. GOST ( Certyfikat umożliwiający montaż i sprzedaż promienników na terenie Federacji Rosyjskiej)

5. UKR- SEPRO ( Certyfikat na teren Ukrainy)