Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

SYSTEM MODUŁOW WENTYLACJI NAWIEWNO – WYWIEWNEJ
Z AKTYWNYM ODZYSKIEM CIEPŁA.
CCC800, CCC1100, CCC1400

OPIS OGÓLNY:

Moduł działa na zasadzie wentylacji wyporowej. Ogrzane powietrzem wywiewanym powietrze nawiewane zewnętrzne opada w dół pomieszczenia pod modułem  i rozpływa się po posadzce pomieszczenia lub hali.
Zanieczyszczone ciepłe powietrze jest wypierane w górę i usuwane razem ze spalinami spod stropu.

Do ogrzewania hal różnego rodzaju przy promiennikach gazowych rurowych wykorzystywane są wentylatory nawiewne lub wywiewne dla dostarczenia powietrza do procesu spalania oraz dla rozciągnięcia płomienia i ewakuacji spalin. Jest to rodzaj zblokowanej wentylacji w zamkniętą komorą spalania.

My podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej i stosujemy moduły wentylacyjne które podnoszą ogrzewanie promiennikowe powyżej poziomu pieców kondensacyjnych bo nasze spaliny wyrzucane poza budynek mają podczas mrozu temperaturę ujemną.  Jak to robimy ?

Dopuszczalne jest stosowanie wentylacji mechanicznej zblokowanej o zbilansowanych ( takich samych) strumieniach powietrza do przewietrzania obiektów w których stosuje się promienniki gazowe TOP HEAT w celu zwiększenia ogólnej sprawności systemowej do około 98% (w praktyce ponad 100 % ale nie lubimy się chwalić).  Moduły są dobierane wg zasady minimum 10m3/1 kW x h mocy grzewczej promienników i zapewniają efektywny odzysk ciepła oraz skuteczne przewietrzanie i wentylowanie pomieszczeń z jednoczesnym usuwaniem zanieczyszczeń i filtrowaniem powietrza nawiewanego w oparciu o filtry EU3.

Wentylacja zblokowana musi być włączana ( jest zblokowana) jednocześnie z włączeniem promienników i jest zawsze sterowana z rozdzielnic sterowniczych do promienników TOP HEAT typu TE CCC modele1-4/1-6.

Sterowniki TE CCC sterują od 1 do 4 stref oraz od 1 do 6 promienników w każdej ze stref.

Moduły CCC800-1400 są przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła w zimie i chłodu w lecie wszelkiego rodzaju pomieszczeń jak: domy jednorodzinne, sklepy, hale produkcyjne, przychodnie, hale sportowe, restauracje, pralnie itp.

Stosowane powinny być wszędzie tam, gdzie musi być zachowana ciągła wymiana powietrza z uwagi na gromadzenie wilgoci, rodzaj pomieszczenia lub wykonywanej pracy.

Najbardziej przydatne są w pomieszczeniach o dużej emisji energii cieplnej w czasie procesu produkcyjnego, odzysku ciepła od promienników i wymagających dobrej wentylacji.

Głównym zadaniem modułów CCC800-1400 jest odzysk energii cieplnej zawartej w strumieniu powietrza usuwanego oraz odzysk ciepła utajonego pochodzącego w wytworzonej w procesie spalania gazu pary wodnej.

Dzięki wbudowanym aluminiowym płytowym wymienniku ciepła renomowanej szwedzkiej firmy HEATEX uzyskujemy odzyski ciepła do 98% (-20oC/+20oC z 80% RH = kondensacja pary wodnej).

Urządzenie powinno być montowane w pozycji wg. rysunku, ponieważ pozycja ta umożliwia prawidłowy odpływ kondensatu, który powstaje podczas przemiany cieplnej strumienia powietrza.

Podstawowe dane techniczne:

Moduł CCC800, CCC1100, CCC1400

rodzaj zasilania wentylatora 230 V (AC) 230 V (AC) 230 V (AC)

moc elektryczna wentylatora [W]/[A] 2 x 48 /2×0,5  2 x 155 /2×0,7  i  2 x 130/2×0,52

UWAGA:

Wydajność urządzenia podłączonego do sieci kanałów zależy od oporów przepływu.

Ponieważ moduły CCC800-1400 są specjalistycznym produktem przemysłowym są dostarczane z dobranymi do funkcji zestawami nawiewno-wywiewnymi o bardzo małych oporach przepływu do około 20Pa.

W dostawie jest komplet rur, kolan i nawiewników. Jednocześnie dostarczamy ogrzewanie o dł 1,5 m dla rury spustowej kondensatu.

 

BUDOWA

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej. Wewnątrz zamocowany jest aluminiowy wymiennik ciepła. Do wymuszania przepływu powietrza służą dwa wentylatory promieniowe. W przestrzeniach wlotowych umieszczono filtry klasy EU3. Do doprowadzenia i odprowadzenia powietrza służą króćce ø250 mm. Urządzenia standardowo wyposażone są w podciśnieniowo sterowany układ rozmrażania wymiennika. W dolnej części obudowy umieszczony jest króciec do odprowadzenia kondensatu. Zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie proszkowe.

UWAGA: Urządzenie należy montować z lekkim spadkiem w stronę króćca odpływu skroplin aby

zapewnić odpływ kondensatu. króciec. podłączyć do instalacji kanalizacyjnej lub odprowadzić przez ścianę zabezpieczając przewodem grzewczym który należy na stałe podłączyć do zasilania 230V

Wszystkie typy posiadają dwa wentylatory z których jeden usuwa zanieczyszczone powietrze

z pomieszczenia, a drugi wtłacza świeże powietrze z zewnątrz. Oba strumienie po przefiltrowaniu na filtrach klasy EU3 przechodzą przez krzyżowy wymiennik, gdzie następuje przekazanie energii cieplnej między strumieniami powietrza, a w konsekwencji do odzyskania dużej części ciepła ze strumienia powietrza usuwanego z pomieszczenia oraz ciepła z kondensacji pary wodnej. W efekcie uzyskujemy świeże i już ogrzane powietrze. Budowa wymiennika zapewnia przekazanie energii cieplnej bez mieszania się obu strumieni powietrza.

 

DTR moduły CCC800-1400 Pobierz plik

Zapytaj o produkt

Zobacz również