NAPRAWA, REGENERACJA, SERWIS I MODERNIZACJA KATALITYCZNYCH GAZOWYCH PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI 

Nasz wyspecjalizowany personel wykonuje kompleksową regenerację, serwis, modernizację i naprawę katalitycznych przeciwwybuchowych promienników podczerwieni firmy INFRAGAS ( promienniki w EX, certyfikat ATEX) oraz promienników katalitycznych innych producentów ( emitory promieniowania IR). 

 

POSIADAMY PEŁEN ASORTYMENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

W zakres modernizacji promienników katalitycznych w zależności od potrzeb wchodzi:

 

NAPRAWA, REGENERACJA I SERWIS CERAMICZNYCH  GAZOWYCH PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI TOP HEAT

Serwisujemy i naprawiamy ceramiczne gazowe promienniki podczerwieni TOP HEAT modele:

 

Posiadamy pełen asortyment części zamiennych tj: płytki ceramiczne, dysze na GZ i LPG, zawory gazowe SIGMA 840, elektroniki zapłonu SIT579, zestawy elektrod, wiązki kablowe, termopary, zapłony piezo, wtyczki itd.

 

REPAIR AND REGENERATION OF CATALYTIC GAS HEATERS

Our dedicated technical staff takes a comprehensive regeneration and repair of catalytic infrared gas heaters produced by INFRAGAS and other catalytic gas emitters produced by other companies. 

We have got a full range of spare parts! 

There is below a list of repairs we can do:

 

REPAIR AND REGENERATION OF CERAMIC GAS HEATER ( MODELS TOP HEAT)

We service and repair ceramic gas heaters ( series TOP HEAT): 

 

We have got a full range of spare parts, such as: ceramic tiles, jets for GZ50 and jests for LPG gas, valves SIGMA 840, electronic ignitions SIT 579, sets of electrodes, cable bundles, thermocouples, piezo ignitions, plugs, etc. 

 

REPARTUR UND REGENERATION VON KATALYTISCHEN STRAHLER

Unser engagiertes Fachpersonal nimmt eine umfassende Regeneration und Reparatur von katalytischen von INFRAGAS und anderen Firmen hergestellt katalytische Gasstrahler erzeugt Infrarot- Gasheizungen. 

Wir haben eine breite Palette von Ersatzteilen bekommen! 

Es ist unten eine Liste von Reperaturen wir tun konnen:

 

REPARATUR UND REGENERATION VON KERAMIK STRAHLER ( SERIE TOP HEAT):

Wir warten und reparieren Keramik Strahler ( serie TOP HEAT):

Wir haben eine breite Palette von Ersatzteilen: Keramikfliesen, Dusen fur GZ50 und Dusen fur LGP, gasventile SIGMA 840, elektronischen Zundungen SIT 579, Satze von Elektroden, Kabelbundel, Thermoelemente, Piezozundung, Stecker.