Warunki handlowe

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI
1. Firma Cracow Consulting Company udziela Nabywcy gwarancji fabrycznej na okres: Szwedzkie promienniki elektryczne model:
EnergoStrip, EnergoInfra, EnergoInfra Industry, EnergoCassette, EnergoLine – 2 lata gwarancji Angielskie promienniki elektryczne Victory Lighting – 1 rok Gazowe promienniki ceramiczne TOP HEAT modele PCeco – 1 rok Mobilne promienniki gazowe ceramiczne TOP HEAT PMD, PMR– 1 rok. Gazowe promienniki katalityczne EX – 1 rok.

2. Cracow Consulting Company zapewnia Nabywcę o dobrej jakości sprzętu, na który wydawana jest niniejsza karta gwarancyjna. Cracow Consulting Company udziela na promienniki gwarancji pod warunkiem, że promienniki będą zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją uniwersalną. Wszelkie przeróbki lub uszkodzenia mechaniczne spowodują utratę praw gwarancyjnych.

3. Wady fabryczne ujawnione w okresie gwarancji, usuwane będą najszybciej, jak to jest możliwe. Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: mar@promiennik.pl. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

4. Cracow Consulting Company zastrzega sobie prawo oceny, czy dana wada jest wadą fabryczną. Należy pamiętać, ze używanie lakierów, działanie pyłów lub obecność innych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu, w którym są zamontowane promienniki może powodować zmianę koloru obudowy lub emitorów promienników. Jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na funkcję grzewczą. Podczas lakierowania należy wyłączać promienniki.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na Twój koszt reklamowany produkt.

6. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży lub daty montażu promienników. Informujemy, że sam dokument faktury VAT wystawiony przez Cracow Consulting Company jest uznawany za kartę gwarancyjną.

7. W przypadku wady fabrycznej koszt transportu sprzętu ponosi:
– sprzedaż bez montażu- Nabywca dostarcza sprzęt do Punktu Serwisowego na swój koszt. Koszt dostawy powrotnej ponosi Cracow Consulting Company
– sprzedaż z montażem- serwis gwarancyjny u Klienta na koszt Cracow Consulting Company.

8. Liczba napraw, po dokonaniu których przysługuje prawo do wymiany sprzętu wynosi 3.

9. Gwarancja nie obejmuje odkształceń, przebarwień, itp., nie mających wpływu na funkcje grzewcze urządzenia oraz elementów zużywających się ( element grzewczy , odbłyśnik).

10. Punktem serwisowym jest Cracow Consulting Company z siedzibą w: Stojowice 72, 32 – 410 Dobczyce.

DOSTAWA DO KLIENTA:
1. Przy odbiorze przesyłki zawsze należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Należy otworzyć przesyłkę i dokładnie obejrzeć produkty nawet jeśli nie widać uszkodzeń na zewnętrz opakowania. Jeżeli przesyłka posiada uszkodzenia prosimy sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Wszystkie uszkodzenia zgłoszone po odjeździe kuriera nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

2. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół szkody, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

3. Roszczenie z tytułu uszkodzenia przesyłki wygasa w chwili przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń.

ZWROT TOWARU:
UWAGA! DOTYCZY FIRM/DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH
Prosimy o przemyślane zamówienia/zakupy gdyż od Firm zwrotów nie przyjmujemy!

Jeżeli jesteś osobą/konsumentem indywidualnym i chcesz dokonać zwrotu produktu:
1. Napisz oświadczenie, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, w którym opiszesz szczegółowe powody chęci zwrotu zakupionego towaru.

2. W przypadku wyrażenia zgody na zwrot towaru firma Cracow Consulting Company zastrzega sobie prawo do potrącenia 20 % wartości zakupionego towaru z faktury VAT ( kwota brutto) jako pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.

UWAGA!
Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy w wysokości 80 % wartości towaru z faktury VAT ( kwota brutto) na podany numer konta.

5. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.

6. Produkt niestandardowy, wyprodukowany pod indywidualne zamówienie Klienta, nie podlega zwrotowi.